Suomeksi  På Svenska
EdellinenEdellinen Siirry: SeuraavaSeuraava
c1 Ennaltaehkisev konservointi
Värin haalistuma pastellimaalauksessa

c1 Ennaltaehkäisevä konservointi

Museoilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantakäyrät
Museoilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantakäyrät
Museoilman ilmastointilaitteen hallintakaavio
Museoilman ilmastointilaitteen hallintakaavio

Museon tehtävä on säilyttää kulttuuriomaisuutta. Konservoinnin tavoitteena on sellaisten olosuhteiden luominen, joissa taideteokset, huonekalut ja muu esineistö sekä rakennusperintö eivät joudu alttiiksi niitä vaurioittaville ulkoisille tekijöille.

Tällaisia ovat mm. lika, ilman epäpuhtaudet, suuret kosteus- tai lämpötilavaihtelut, voimakas valo, ultraviolettisäteily, tuhoeläimet tai ilkivalta.

Museo-olosuhteita mitataan ja seurataan jatkuvasti teknisin laittein. Museossa vallitseva suhteellinen kosteus ja lämpötila pidetään vakiona ja valon määrä rajoitetaan materiaalikohtaisesti. Teokset suojataan suoralta auringonvalolta.

Teosten käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota: suurin osa vahingoista syntyy, kun teoksia siirretään paikasta toiseen ja siksi myös maalausten taustapuoli suojataan. Teosten näytteille asettelussa ja varastoinnissa on huomioitava lisäksi turvallisuusnäkökohdat.

Konservaattori seuraa ja dokumentoi jatkuvasti teosten kuntoa ja kunnossa tapahtuvia muutoksia. Konservaattori osallistuu lisäksi taideteosten ja muun museoesineistön näytteillepanon ja säilytystilojen suunnitteluun sekä olosuhteiden seurantaan. Teosten pakkaamisen valvonta, kuljetusten suunnittelu ja valvonta sekä kuriiritehtävät kuuluvat myös konservaattorin vastuualueeseen. Lisäksi konservaattori hoitaa oman alansa koulutus- ja tiedotustehtäviä sekä yleisön neuvontaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän aineiston säilyttämistä koskevissa kysymyksissä.

Huoneilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa säädetään ohjaamalla tuloilman olosuhdearvoja huonemittauksien perusteella. Tuloilmaa lämmitetään, jäähdytetään, kostutetaan tai kuivataan tarpeen mukaan. Huoneilman kosteuden vaihteluna sallitaan + - 5 % vaihtelut asetusarvosta ja lämpötilan vaihteluna sallitaan + - 2˚ C vaihtelut asetusarvosta. Asetusarvoja muutetaan vuodenaikojen mukaan. Tuloilmaa suodatetaan mekaanisella ja kemiallisella suodattimella. Suhteellisen kosteuden asetusarvoa lasketaan muutama prosentti talvella ja muutokset toteutetaan pitkällä aikavälillä hitaasti. Asetusarvot ovat 50 % suhteellinen kosteus ja + 20˚ C lämpötila.

EdellinenEdellinen   SeuraavaSeuraava