Suomeksi  På Svenska
EdellinenEdellinen Siirry: SeuraavaSeuraava
e3 Koristemaalattujen pintojen vritutkimus
Valokuva esiinotosta

e3 Koristemaalattujen pintojen väritutkimus

Rakennuksen julkisivu kuvattuna 1870-luvulla
Rakennuksen julkisivu kuvattuna 1870-luvulla
Sinebrychoffin talon  pohjapiirustus 1840
Sinebrychoffin talon pohjapiirustus 1840
Rekonstruktio kustavilaisen salin seinän punaisesta koristemaalauksesta.
Rekonstruktio kustavilaisen salin seinän punaisesta koristemaalauksesta.
Valokuva esiinotosta ja IR-kuva
Valokuva esiinotosta ja IR-kuva
UV-kuva ja piirros
UV-kuva ja piirros
Vaaleanpunainen maalipinta (3) seinän keskiosassa on tehty hakkuripensselillä tummemmalle punaiselle pohjalle (1 ja 2). Alimmainen punainen kerros sisältää rautaa, päällimmäiset punaiset maalit on valmistettu synteettisistä orgaanisista pigmenteistä.
Vaaleanpunainen maalipinta (3) seinän keskiosassa on tehty hakkuripensselillä tummemmalle punaiselle pohjalle (1 ja 2). Alimmainen punainen kerros sisältää rautaa, päällimmäiset punaiset maalit on valmistettu synteettisistä orgaanisista pigmenteistä.
Esiinotto pääportaan seinästä.
Esiinotto pääportaan seinästä.
Poikkileikkaus pääportaikon seinän alaosasta.
Poikkileikkaus pääportaikon seinän alaosasta.
Poikkileikkaus pääportaikon seinän yläosasta.
Poikkileikkaus pääportaikon seinän yläosasta.

Vanhat koristemaalaukset ilmentävät tapettien ja sisustustekstiilien tavoin eri aikakausina vallinneita tyyli- ja muotisuuntauksia. Koristemaalaukset olivat lisäksi käsityöläismestareiden taidonnäytteitä ja kuuluivat oleellisesti 1800-luvun rakennustaiteeseen. Mallit koristemaalauksiin saatiin usein ulkomaisista mallikirjoista. Malleja muuntelemalla ja yhdistelemällä saatiin kuhunkin kohteeseen sopivat maalauskoristelut. Maalin sideaine, kiiltoaste ja värisävyt valittiin maalattavien pintojen mukaisesti. Käytettyjen pigmenttien valintaan ja laatuun vaikuttivat muodin lisäksi taloudelliset resurssit; osa pigmenteistä oli varsin kalliita eikä niitä ollut aina saatavilla.

Sinebrychoffin taidemuseon vanhat koristemaalatut pinnat ovat olleet hyvin värikylläisiä. Pinnoissa on käytetty runsaasti pronssi- ja hopea(alumiini)maalia. Esiin otetuista maalipinnoista saamme aavistuksen niistä muutoksista, joita rakennuksen sisätiloissa on tapahtunut 150 vuoden aikana. Rikkaasti koristeltu patriisitalo muuttui vuosien saatossa pelkistetyksi rakennukseksi, jota käytettiin opetustilana ja jossa myöhemmin esitettiin taidetta varsin askeettisissa tiloissa. Interiöörimuseossa tehdyt rekonstruoinnit palauttavat rakennukselle sille kuuluvat esteettisen ja rakennushistoriallisen arvon.

Vanhojen maalipintojen esille ottaminen on aina vaurioittava toimenpide. Esiinotettavat kohdat ja esiinottojen laajuus tuleekin määritellä huolellisesti ennen työn aloittamista. Sinebrychoffin museon vanhat koristemaalauspinnat olivat pahoin vaurioituneet aikaisemmissa korjaus- ja esiinottotöissä: seiniin oli tehty kanavia ilmastointia ja sähkökaapeleita varten; oviaukkoja oli muuteltu ja vanhoja kattoja purettu; seinistä oli poistettu maalipintoja voimakkailla liuottimilla ja osa koristemaalausten yksityiskohdista oli liuennut pois. Lisävaurioiden välttämiseksi uudet esiinotot rajattiin mahdollisimman pieniksi. Paikoin vain olemassa olevia esiinottoja siistittiin koristekuvion esille saamiseksi.

Esiinotot kuvattiin näkyvässä valossa, lisäksi käytettiin hyväksi ultravioletti- (UV) ja infrapunasäteilyä (IR). UV- ja IR- valokuvissa erottuvat koristekuviot, joiden hahmottaminen näkyvässä valossa on lähes mahdotonta. Koristekuviot dokumentoitiin piirtämällä ne luonnolliseen kokoon ja maalipinnoista otettiin poikkileikkausnäytteitä. Piirroksissa värinmääritykseen käytettiin NCS- värijärjestelmää ja värisävyjen havainnollistamiseen teollista värikarttaa. Väriaineiden analyysit tehtiin poikkileikkausnäytteistä, joiden avulla saatiin selville myös maalipinnan kerrosrakenne. Pigmenttianalyysit teki erikoistutkija Seppo Hornytzkyj pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja siihen lisätyllä energiadispersiivisellä röntgenmikroanalysaattorilla (EDS).

Tiina Sonninen

EdellinenEdellinen   SeuraavaSeuraava