Suomeksi  På Svenska
FöregåendeFöregående Sida : NästaNästa
Start Konstents minne - skikt av konservering

Konstens minne - skikt av konservering

Utställning har hållits 3.11.2005 – 26.2.2006
Utställning har hållits 3.11.2005 – 26.2.2006
Utställning har hållits 3.11.2005 – 26.2.2006
Utställning har hållits 3.11.2005 – 26.2.2006
Produktion: Statens konstmuseum (SKM) Konstmuseet Sinebrychoff  Konserveringsrättning
<br><br>
Ulla Huhtamäki, Kirsti Harva, Maija Santala, Ari Tanhuanpää, Reetta Kuojärvi-Närhi, Päivi Ukkonen, Minerva Keltanen, Seppo Hornytzkyj, Riitta Vuori, Marja Alamännistö, Ilkka Heikkinen och Kari Peiponen
Produktion: Statens konstmuseum (SKM) Konstmuseet Sinebrychoff Konserveringsrättning

Ulla Huhtamäki, Kirsti Harva, Maija Santala, Ari Tanhuanpää, Reetta Kuojärvi-Närhi, Päivi Ukkonen, Minerva Keltanen, Seppo Hornytzkyj, Riitta Vuori, Marja Alamännistö, Ilkka Heikkinen och Kari Peiponen
Utställningsarkitekt:  A.D.L.C. Arkkitehtuuritoimisto Oy  Arno de la Chapelle
<br><br>
Editor:  Maija Santala
Utställningsarkitekt: A.D.L.C. Arkkitehtuuritoimisto Oy Arno de la Chapelle

Editor: Maija Santala
Utställningstexter: Maija Santala, Ari Tanhuanpää, Reetta Kuojärvi-Närhi, Seppo Hornytzkyj, Minerva Keltanen, Päivi Ukkonen, Arno de la Chapelle, Tiina Sonninen, Kaisa Lindewall, Maarit Jones, Sara Scatragli och Seppo Laakkonen
Utställningstexter: Maija Santala, Ari Tanhuanpää, Reetta Kuojärvi-Närhi, Seppo Hornytzkyj, Minerva Keltanen, Päivi Ukkonen, Arno de la Chapelle, Tiina Sonninen, Kaisa Lindewall, Maarit Jones, Sara Scatragli och Seppo Laakkonen
Följande konservatorer deltog också i konserveringsarbetet av de utställda konstverk: Sara Scatragli, Patrizia Fumagalli, David Thomas, Anthony Reeve, Bernd Pappe, Lasse Mattila, Kaisa Lindewall, Seppo Laakkonen, Maarit Heikkinen, Tiina Sonninen, Malla Tallgren och Jan Förster
Följande konservatorer deltog också i konserveringsarbetet av de utställda konstverk: Sara Scatragli, Patrizia Fumagalli, David Thomas, Anthony Reeve, Bernd Pappe, Lasse Mattila, Kaisa Lindewall, Seppo Laakkonen, Maarit Heikkinen, Tiina Sonninen, Malla Tallgren och Jan Förster
Foton: SKM, Konserveringsrättning, såvida inte annat uppges<br>
Översättningar: Susanne Lehtinen och Suvi Leukumaavaara<br>
Språkgranskning: Suvi Leukumaavaara<br>
Realisering: Arno de la Chapelle<br>
Teknisk planering: Anders Nylander<br>
Foton: SKM, Konserveringsrättning, såvida inte annat uppges
Översättningar: Susanne Lehtinen och Suvi Leukumaavaara
Språkgranskning: Suvi Leukumaavaara
Realisering: Arno de la Chapelle
Teknisk planering: Anders Nylander

Utställningen belyser med hjälp av exempel olika delområden i konservatorns arbete på konstmuseet. Konservatorn är en specialist som svarar för bevaring och vård av kulturegendom. Syftet med konservatorns arbete är att skydda, konservera och undersöka kulturarvet så att det bevaras för kommande generationer.

konservatorns arbetsbeskrivning ingår:

Beslutet om konserveringsåtgärder tas efter noggrann prövning och ingående undersökningar. Objektets skick, material och struktur utreds och dokumenteras, likaså de förändringar de undergått och orsakerna till skadan. Här kan konservatorn samarbeta med olika branschexperter. På basis av undersökningen väljer man konserveringsåtgärder och rekommenderade förvaringsförhållanden. Arbetsprocessen beskrivs i text och bilder och uppgifterna arkiveras på museet.

Till konservator kan man studera bland annat vid Metropolia Yrkeshögskola i Vanda (f.d. Esbo-Vandas tekniska yrkeshögskola EVTEK). Konservatorerna specialiserar sig redan under studietiden på en viss materialkategori.

Konserveringen av Statens konstmuseums samlingar går tillbaka till år 1886.

Följande internationella organisationer har formulerat de yrkesetiska regler som styr museiarbetet och konserveringsverksamheten: International Council of Museums (ICOM) och European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O). Deras etiska normer styr även konserveringsverksamheten på Statens konstmuseums konserveringsinrättning.

Innehåll

Utställningen presenterar konservatorns arbete på Konstmuseet Sinebrychoff. Temaomrode följer en delvis kronologisk ordning.


Konservering på Sinebrychoff


a1 Undersökningsmetoder

a2 Träet som underlagsmaterial i målningar

a3 Konservering av Boccatis pannåmålning

a4 Överföring av målningar på nytt underlag

a5 Om konstverkens äkthet

a6 Konservering av den stora pannåmålningen

b1 Målningar på duk

b3 Fernissa och borttagning av fernissa

b2 Okänd målning från 1533, konservering

b4 Konservering av Jürgen Ovens målning

c1 Preventiv konservering

c2 Miniatyrmåleri: teknik

c3 Undersökning och konservering av miniatyrer

c4 Pastellmålning

c5 Papperskonservering


Materialforskning av målningar som stöd vid attribuering och datering


d1 Porträttet av fransmannen

d2 Porträtt av en ung kvinna

d3 Dopfesten


Interiörmuseum


e1 1910-talets interiör som museum

e2 Brander och Photoshop

e3 Färgundersökning av dekorativt interiörmåleri

e4 Interiörens textilier

e5 Praktfull lejonskinnram

e6 KabinettskåpetFöregåendeFöregående   NästaNästa