Suomeksi  På Svenska
FöregåendeFöregående Sida : NästaNästa
c1 Preventiv konservering
Bleknad färg i en pastellmålning

c1 Preventiv konservering

Uppföljningskurvor över museiluftens relativa fuktighet och tempera
Uppföljningskurvor över museiluftens relativa fuktighet och tempera
Schematisk bild av museiluftens ventilationsanläggning
Schematisk bild av museiluftens ventilationsanläggning

Museets uppgift är att bevara kulturegendom. Syftet med konserveringen är att skapa sådana förhållanden att konstverk, möbler och andra föremål samt byggnadsarvet inte utsätts för skadlig yttre påverkan.

Skadligt för verken är bl.a. smuts, orenheter i luften, stora fuktighets- och temperaturväxlingar, starkt ljus, ultraviolett strålning, skadegörare och åverkan.

Förhållandena på museet mäts och observeras ständigt med teknisk apparatur. Den rådande relativa fuktigheten och temperaturen hålls konstanta och ljusmängden begränsas enligt respektive material. Verken skyddas mot direkt solljus.

Hanteringen av verken kräver särskild uppmärksamhet: största delen av olyckorna inträffar när verken flyttas från en plats till en annan. Därför skyddas också målningarnas baksida. När verken hängs upp, ställs till påseende och magasineras måste man också beakta säkerhetsaspekterna.

Konservatorn observerar och dokumenterar regelbundet verkens skick och förändringarna i det. Konservatorn deltar vidare i planeringen av hur föremålen ställs ut och av förvaringsrummen samt iakttar förhållandena i dem. Till konservatorns ansvarsområde hör också att övervaka inpackningen av verk, planera och övervaka transporter och sköta kuriruppdrag. Utöver dessa har konservatorn även uppgifter inom branschutbildning och -information och anvisar allmänheten i frågor som gäller bevaring av kulturhistoriskt värdefullt material.

Rumsluftens relativa fuktighet och temperatur regleras genom att tilluftens basvärden styrs enligt rumsmätningar. Tilluften värms upp, avkyls och görs fuktigare eller torrare enligt behov. För tilluften tillåts en fuktighetsväxling på + - 5 % och för temperaturen en växling på + - 2° C jämfört med inställningsvärdena. Inställningsvärdena ändras enligt årstiderna. Tilluften filtreras med mekaniska och kemiska filter. Inställningsvärdet för den relativa fuktigheten sänks några procent på vintern och förändringarna genomförs under en längre tid. Ändringarna genomförs långsamt. Inställningsvärden är 50 % relativ fuktighet och temperatur + 20° C.

FöregåendeFöregående   NästaNästa