Suomeksi  På Svenska
FöregåendeFöregående Sida : NästaNästa
d2 Portrtt av en ung kvinna
Detalj av kragen, okänd konstnär, Porträtt av en ung kvinna, olja på trä, 108,5 x 81 cm, S 123

d2 Porträtt av en ung kvinna

Röntgenbilden visar att den undre dräktens spetsar varit yppigare och upphöjda bakom nacken. Relieferna i dräkttyget syns som fläckar i röntgenbilden, likaså ser man ärmarnas åtdragningsband med rosetter. Den synliga dräktens konturer har ritats in på röntgenbilden.
Röntgenbilden visar att den undre dräktens spetsar varit yppigare och upphöjda bakom nacken. Relieferna i dräkttyget syns som fläckar i röntgenbilden, likaså ser man ärmarnas åtdragningsband med rosetter. Den synliga dräktens konturer har ritats in på röntgenbilden.
Baksida av målningen
Baksida av målningen
Röntgenbildsdetalj av området vid vänster hand i Konstmuseet Sinebrychoffs målning. Bilden visar att handflatan har varit öppen.
Röntgenbildsdetalj av området vid vänster hand i Konstmuseet Sinebrychoffs målning. Bilden visar att handflatan har varit öppen.
Detalj av ögan
Detalj av ögan
Röd färg mellan pärlorna.
Röd färg mellan pärlorna.
Tvärsnittsprov av målningens nedre kant.
Tvärsnittsprov av målningens nedre kant.
Röntgenbildsdetalj av ansiktet i ICNs målning. foto ICN
Röntgenbildsdetalj av ansiktet i ICNs målning. foto ICN
Sinebrychoffs och ICNs målningar bredvid varandra för att underlätta jämförelsen.
Sinebrychoffs och ICNs målningar bredvid varandra för att underlätta jämförelsen.
Detalj av spetskragen i ICNs målning.
Detalj av spetskragen i ICNs målning.
Röntgenbildsdetalj av spetskragen i ICNs målning. Bilden visar att en liknande ändring utförts som i Konstmuseet Sinebrychoffs målning. foto ICN
Röntgenbildsdetalj av spetskragen i ICNs målning. Bilden visar att en liknande ändring utförts som i Konstmuseet Sinebrychoffs målning. foto ICN
Händerna i Sinebrychoffs och ICNs målningar.
Händerna i Sinebrychoffs och ICNs målningar.
Detalj av ansiktet i ICNs målning.
Detalj av ansiktet i ICNs målning.
Baksidan med stämplar på ICNs målning.
Baksidan med stämplar på ICNs målning.
Detalj av samlingslappen till ICNs målning.
Detalj av samlingslappen till ICNs målning.

1910 köpte Paul Sinebrychoff genom Bukowskis auktionsaffär ett till Johannes Versproncken attribuerat porträtt av en ung kvinna. Verkets attribuering har sedermera ändrats, och i undersökningarna fann man under den unga kvinnans mörka, nästan enfärgade dräkt en annorlunda, utsmyckad klänning.

Verkets struktur och skikt

Målningens struktur utreddes och dokumenterades i samband med planeringen av hur fernissan skall avlägsnas och verket konserveras.

Verket är målat i olja på en högklassig pannå bestående av fyra lodräta ekbräder. Möjligen på 1800-talet har pannån förtunnats och ett stödsystem av horisontala och vertikala ribbor fastlimmats på pannåns avhyvlade baksida. Genom denna s.k. parkettering har man hindrat träets naturliga rörelser, som beror på växlingarna i den relativa luftfuktigheten. Fuktighetsväxlingarna har emellertid gjort att pannån böjt sig, men fogarna har bevarats intakta.

Verkets målningsyta är i gott skick bortsett från ett par skadade ställen. Grunderingen är ljus, eventuellt gråaktig. I tvärsnittsprovet urskiljer man svarta partiklar bland de vita. Åtminstone vid klänningen finns ovanpå det ljusa skiktet ett klarrött skikt och ovanpå det i sin tur ett mörkt skikt. Vid vänster han kan man urskilja tre olika färgskikt ovanpå grunderingen. Målningens fernissaskikt är starkt gulnat, vilket förvränger verkets färger och gör det svårt att granska detaljerna.

Röntgenundersökningen avslöjade att den mörka, enkla dräkten som nu syns täcker över en betydligt mera utsmyckad dräkt med rosetter och tyg med reliefmönster. En undersökning av målningsytan med röntgenfluorescensapparat gav en uppfattning om pigmentsammansättningen och färgen på den övermålade dräkten. Apparaten mäter sammansättningen av grundämnen i färgskiktens yta, utan provtagning. När man undersökte ytan med stereomikroskop märkte man att det övre mörka färgskiktet var tunt och att den undre dräkten på sina ställen lyste igenom. Dess färg tycks huvudsakligen vara cinnoberrött men rosetterna och bältet verkar vara grönaktiga.

Denna målning är ett gott exempel på ett fall där det inte finns skäl att avlägsna senare övermålningar eftersom de har ett konst- och kulturhistoriskt värde. Den gulnade fernissan måste avlägsnas så att övermålningen inte löses upp i de lösningsmedel som används. Man måste också beakta att dräkten i det undre måleriskiktet kan komma fram på ett störande sätt när fernissan avlägsnas.

Varför målades kvinnans dräkt på nytt?

I vissa porträtt har man senare moderniserat modellens dräkt. Kan detta vara fallet också här?

Rudi Ekkart och Karen Schaffers-Bodenhausen från den holländska forskningscentralen Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) daterade dräkthistoriskt den undre klänningen i målningen till perioden 1624–1631. Den övre dräkten var enligt dem från en något senare tid. Det handlar således inte om en betydligt senare övermålning, och det är möjligt att samma konstnär har svarat för ändringen av dräkten.

Kurator Liesbeth Helmus vid Centraal Museum i Utrecht förmedlade en intressant uppgift om ett porträtt i samlingen på Instituut Collectie Nederland (ICN) i Holland. Där har dräkten ändrats på exakt samma sätt som i Konstmuseet Sinebrychoffs porträtt. Det kan finnas en förenande länk mellan dessa två porträtt.

I fråga om målningen i Helsingfors har man framfört antagandet att det ursprungligen gällt ett porträtt som skulle introducera familjens dotter på äktenskapsmarknaden. Den undre dräktens granna färger och utsmyckning kunde tyda på det. Om detta stämmer kan även ICNs målning ha beställts i samma syfte.

I en närmare jämförelse mellan Sinebrychoffs och ICNs verk upptäcker man många likheter. Utom att den undre dräkten och den synliga påminner om varandra, finns det gemensamma drag både i kompositionen och i många små detaljer. När man studerar målningen i spegelbild märker man att de enda väsentliga olikheterna i verken är den ena handens ställning och att det syns mindre av dräktens nedre del i Sinebrychoffs målning. Röntgenbilden av Sinebrychoffs målning visar att den andra handens ställning ursprungligen varit nästan den samma som i ICNs målning. I röntgenbilden är handen något höjd och tycks visa mot höger. I den målning som nu syns har handen ändrats så att den vilar passiv vid kvinnans sida. Skillnaderna i verkens nedre del kan förklaras med att målningsunderlaget i Sinebrychoffs verk har förminskats, men det finns inga spår av detta i målningens nedre kant.

Uppgifterna om dessa gåtfulla skönheters identitet har också gått förlorade när verken bytt ägare.

Maija Santala

FöregåendeFöregående   NästaNästa