Suomeksi  På Svenska
FöregåendeFöregående Sida : NästaNästa
e6 Kabinettskpet
Detalj av logen foto Kaisa Lindewall

e6 Kabinettskåpet

Detalj av fasaden och skada på vänster sida foto Kaisa Lindewall
Detalj av fasaden och skada på vänster sida foto Kaisa Lindewall
Benimitation
Benimitation
Lossnade skivor och limning  foto Kaisa Lindewall
Lossnade skivor och limning foto Kaisa Lindewall
Sköldpaddskal
Sköldpaddskal
Kabinettskåp bredd 148 cm, höjd 180,5 cm, djup 56 cm, S 702:2
Kabinettskåp bredd 148 cm, höjd 180,5 cm, djup 56 cm, S 702:2

I Sinebrychoffs möbelsamling ingår ett italienskt kabinettskåp som antas vara tillverkat under förra hälften av 1700-talet. Paul Sinebrychoff köpte skåpet hos Bukowski i Stockholm 1904.

Kabinettskåpet är ett utsökt arbete och tillverkat av material som på sin tid var dyrbara: elfenben, sköldpadd och ebenholts. Stommen är gjord av barrträ. Sidorna är överdragna med ebenholtsskivor med rektangulära mönster som avgränsas av strimlor i elfenben. Ytmaterialet på framsidan består huvudsakligen av sköldpaddsskivor. Utsmyckningen omfattar även ebenholts- och elfenbensskivor samt gjutna bronsdekorationer. I övre och nedre kanterna finns våglister tillverkade av elfenben. Sockelns pelare består av lövträ överdraget med elfenbensskivor.

Skåpets framsida har fem utdragslådor på bägge sidor. I mitten finns breda lådor upptill och nertill och mellan dem ett skåp med två dörrar. Bakre väggen och taket inne i skåpet är täckta av speglar och på bägge sidor finns en liten trekantig ”loge”. Dörrarnas insida pryds av ett intarsiamönster av olika träslag och ben som bildar koncentriska valvbågar. Golvet inne i skåpet består av rutigt intarsiamönster av trä och ben.

Skåpet är en typisk barockmöbel. Denna typ av möbler med lådor, fack och ett utfällbart skrivunderlag anses ha kommit till under senmedeltiden i Spanien och Portugal. Under senrenässansen började man förse kabinettskåpen med sockel och två dörrar, och därvid förlorade skåpen sin funktion som skrivsekretärer. De blev förvaringsplatser för brev, olika kuriositeter, mineraler, mynt, medaljer, smycken och miniatyrföremål framställda av dyrbara material. Skåpen utvecklades småningom till ett slags miniatyrmuseer i stil med kurioskabinetten i tidens furstehov.

Konservering

Syftet med konserveringen och restaureringen var att reparera de skadade partierna och förbättra kabinettskåpets helhetsuttryck genom att komplettera lossnade och söndriga ställen i ytmaterialen. Vi ville skapa en helhet som framhävde skåpets ursprungliga prakt och de högklassiga material det var tillverkat av. Samtidigt ville vi respektera föremålets ålder och historia.

Eftersom skåpet var tillverkat av material som i dag är svåra att få tag på gällde det att finna lämpliga material som kunde ersätta de ursprungliga. Det innebar bland annat att vi måste överväga hur elfenbenspartierna skulle fyllas ut. Äkta elfenben går att få i Finland, men bruket av elfenben kan anses etiskt tvivelaktigt.

De partier där man använt sköldpaddsskivor behövde också ett lämpligt ersättande material. Valet stod mellan syntetisk ”sköldpadd” eller äkta sköldpadd. Hos en instrumentreparatör fann vi sköldpadds-imititation av celluloid i form av ca 2 cm breda lister. Detta material användes i de bägge övre kanterna av skåpet på de ställen där långa stycken av sköldpaddslisten fattades.

Eftersom listen inte var av helt samma färg som originalmaterialet kunde den inte användas för utfyllning av de skadade partierna på skåpets framsida. På en loppmarknad fann vi av en händelse sköldpadd som vi beslöt göra till faner. De saknade bitarna ersattes med dessa skivor.

I den vänstra dörrens intarsiamönster fattades fyra benbitar. På de här ställen som ursprungligen inte varit av elfenben gjordes kompletteringarna av älgben. För de saknade ebenholtsfaneren sågades lämpliga skivor av en ebenholtsbräda. Bitar saknades också i palisanderfanerlisten i dörrkanterna. De fylldes ut med faner av Rio palisander i lämplig färg.

Kaisa Lindewall

FöregåendeFöregående   NästaNästa